Giới thiệu khoa

  • Giới Thiệu Khoa Răng Hàm Mặt

    Khoa Răng Hàm Mặt Trường ĐHQT Hồng Bàng được thành lập theo Quyết định số 7952/BYT-K2ĐT ngày 18/11/2010 của Thứ trưởng Bộ Y Tế.

    05/06/2017
Top