NHÓM NGÀNH RĂNG HÀM MẶT

 • BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

  Chương trình đào tạo Bác Sĩ Răng Hàm Mặt của Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng tập trung vào các năng lực làm việc độc lập và phối hợp với những cán bộ khác trong đội ngũ nhân lực

  25/04/2017
 • Y sĩ chuyên khoa răng - hàm - mặt

  Y sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt đào tạo sinh viên có khả năng chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến khoang miệng, răng và thuộc về nha khoa.

  14/06/2016
 • ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

  Điều dưỡng nha khoa đào tạo sinh viên thành thạo trong việc chuẩn bị các dụng cụ, các phương tiện, các thuốc trợ giúp cho bác sỹ thực hiện các kỹ thuật phức tạp của chuyên ngành răng hàm mặt.

  14/06/2016
Top