BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT
25/04/2017
Chương trình đào tạo Bác Sĩ Răng Hàm Mặt của Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng tập trung vào các năng lực làm việc độc lập và phối hợp với những cán bộ khác trong đội ngũ nhân lực

CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA

Chương trình đào tạo Bác Sĩ Răng Hàm Mặt của Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng tập trung vào các năng lực làm việc độc lập và phối hợp với những cán bộ khác trong đội ngũ nhân lực trong và ngoài ngành răng hàm mặt (Bác sĩ đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật viên phục hình răng, Trợ thủ nha khoa...), mà mỗi sinh viên tốt nghiệp phải và nên có sau khi hoàn tất chương trình học. Các năng lực này, cũng như chương trình đào tạo, tiếp tục được phát triển sau khóa học nhằm đảm bảo sinh viên tiếp thu một nền giáo dục cập nhật nhất, mà trong đó người học là trung tâm.

Chuẩn năng lực đầu ra được liệt kê sau đây là mức độ năng lực tối thiểu một Bác sĩ Răng Hàm Mặt tốt nghiệp từ Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng phải đạt được. Nếu tập trung quan tâm, sinh viên có được những kinh nghiệm, cùng nhiều cơ hội để có thể đạt được những năng lực vượt trội so với mong muốn trong các lĩnh vực khác nhau của ngành. Tuy nhiên, mỗi sinh viên răng hàm mặt để tốt nghiệp phải đạt được những năng lực mô tả dưới đây:

  •  Ứng dụng được những nguyên tắc cơ bản của khoa học y sinh và tư duy phản biện để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bệnh nhân.
  • Ứng dụng được những nguyên tắc hợp pháp, đạo đức, tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bệnh nhân, kể cả việc tổ chức quản lý cơ sở hành nghề sau này.
  • Ứng dụng được kỹ năng suy nghĩ có phê phán và giải quyết vấn đề nhằm mang lại cho bệnh nhân sự chăm sóc, trong đó bệnh nhân là trung tâm và trên nền tảng chứng cứ
  • Ứng dụng được kỹ năng giao tiếp và ứng xử nhằm xây dựng được những mối quan hệ tích cực với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng.
  • Ứng dụng được kỹ năng thu thập, tổng hợp và đánh giá thông tin lâm sàng và cận lâm sàng một cách đầy đủ, chính xác và phù hợp.
  • Đánh giá được các mô hình xử trí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng khác nhau
  • Tham gia vào việc tăng cường sức khỏe răng miệng cho cá nhân, gia đình, và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe răng miệng và tương tác với các đồng nghiệp khác trong ngành y.
  • Có năng lực chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị các bệnh răng miệng phổ biến; có đủ kỹ năng lâm sàng để thực hành nha khoa một cách độc lập; đủ kỹ năng thực hiện công tác dự phòng và tăng cường sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.
  • Chứng minh được khả năng tự đánh giá năng lực, kết quả điều trị, dự hậu và kế hoạch học tập suốt đời

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Răng Hàm Mặt đào tạo chương trình đại học Răng Hàm Mặt trong 6 năm, gồm 12 học kỳ 4 tháng và 2 học kỳ hè, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác Sĩ Răng Hàm Mặt.  

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có thể chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân dựa trên nền tảng khoa học và phương thức chăm sóc. Chương trình cung cấp cho người học một nền tảng y sinh vững chắc, khoa học hành vi và lâm sàng đặt nặng sự chăm sóc răng miệng toàn diện.

Trong hai năm đầu, bên cạnh các môn chung bắt buộc, đa số thời gian dành cho  học phần Anh văn tăng cường gồm 30 tín chỉ, sinh viên răng hàm mặt sẽ tiếp cận với nha khoa lâm sàng và học phần anh văn chuyên ngành; đây là điểm nhấn của chương trình này. Xuyên suốt 6 năm học, sinh viên được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, bên cạnh tiếng Việt là chủ yếu.

Năm thứ hai tập trung vào các môn khoa học y sinh, giúp sinh viên xây dựng được cơ sở căn bản cho những môn học lâm sàng. Đồng thời, sinh viên năm thứ hai cũng được giới thiệu qua về các học phần: chẩn đoán răng miệng, nha chu dự phòng và các kỹ thuật phục hồi răng trong khu thực tập tiền lâm sàng. Việc tiếp cận sớm với lâm sàng sau đó được nhấn mạnh qua các học phần lâm sàng giúp sinh viên có được các kỹ năng chẩn đoán cơ bản và kiến thức nền tảng là mục đích của năm học thứ hai

Các học phần khoa học y sinh được kéo dài qua năm thứ ba; tuy nhiên, trong năm này sinh viên bắt đầu học những kỹ thuật cơ bản trong răng hàm mặt tại các khu tiền lâm sàng với mức độ khó dần, bao gồm: chữa răng, phục hình (tháo lắp và cố định), và nội nha. Trong lâm sàng, sinhviên được giới thiệu các kỹ năng cơ bản cần thiết trong nha chu dự phòng. Song song là các giờ lý thuyết trên giảng đường của các môn học như nha chu, chẩn đoán vùng miệng, X quang vùng miệng, và phẫu thuật miệng

Điểm nhấn chủ yếu của năm thứ tư là học phần thực hành lâm sàng. Khu điều trị được tổ chức thành những đơn vị nhỏ gọi là tổ nhóm. Mỗi đơn vị tổ nhóm được hướng dẫn bởi một nhóm giảng viên và trợ giảng của nhiều môn học. Bệnh nhân được sắp xếp cho các sinh viên thực hiện một sự chăm sóc răng miệng toàn diện, từ chẩn đóan và kế hoạch điều trị đến các qui trình điều trị cần thiết để có thể hoàn tất thành công một trường hợp bệnh nhân. Điểm nhấn của năm thứ tư và thứ năm trong chương trình đào tạo là giúp sinh viên có được những kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời tham dự các giờ học nâng cao trong nha chu, phục hình, phẫu thuật miệng, chỉnh nha, răng trẻ em, chữa răng và chẩn đóan/nội khoa vùng mệng.

Năm thứ sáu chủ yếu thực hành lâm sàng mở rộng. Thêm vào đó là một vài sinh hoạt chuyên đề và giờ giảng (như quản trị thực hành nghề nghiệp), nhưng nhiệm vụ chính của sinh viên là chẩn đoán, kỹ năng xử trí bệnh nhân và kỹ thuật điều trị hoàn thiện và chứng tỏ năng lực trong tất cả các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của Khoa Răng Hàm Mặt

Từ khóa:
Top