Đề Án Đào Tạo Đại Học
01/10/2016

Đề Án Đào Tạo Đại Học

 

Hội đồng thẩm định Chương trình Đào tạo Trình độ Đại học ngành Răng Hàm Mặt

(ngày 15 - 06 - 2016)

Từ trái sang phải: 

ThS. BS CKII. Nguyễn Đức Minh, Giám Đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Tp. HCM

PGS. TS. Nguyễn Toại, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Huế

PGS. TS. Ngô Thị Quỳnh Lan, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Tp.HCM

PGS. TS. Lê Đức Lánh, Nguyên Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Tp.HCM

TS. Trần Thị Phương Đan, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Cần Thơ

ThS.LS Trịnh Hữu Chung

Phó Hiệu Trưởng, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

 

Đại diện Trường : (từ trái sang phải)

ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu Trưởng, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

PGS. TS. Thái Bá Cần, Hiệu Trưởng, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

PGS. TS. Nguyễn Hoành Đức, Nguyên Phó Giám Đốc, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Tp. HCM

TS. Đỗ Đình Hùng, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

BS. CKII. Lâm Hữu Đức, Phó Trưởng Khoa, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Ban Giám Hiệu cùng Tập thể cán bộ giảng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

 
Từ khóa:
Top