Giới Thiệu Khoa Răng Hàm Mặt
05/06/2017

Khoa Răng Hàm Mặt Trường ĐHQT Hồng Bàng được thành lập theo Quyết định số 7952/BYT-K2ĐT ngày 18/11/2010 của Thứ trưởng Bộ Y Tế.

KHOA RĂNG HÀM MẶT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

 

 

 

Là một Khoa thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ĐHQT), Khoa Răng Hàm Mặt (RHM) có chung tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà trường, được cụ thể hóa như sau:

 

Tầm nhìn (đến năm 2030)

Khoa RHM Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là Khoa RHM tư thục sáng tạo hàng đầu của Vịệt Nam, là đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành RHM chất lượng cao, hướng đến ngang hàng với các cơ sở đào tạo RHM tiên tiến của khu vực.

 

Sứ mạng

Sứ mạng cao cả của Khoa RHM Trường ĐHQT Hồng Bàng là đào tạo ra những BS RHM có năng lực cao về: thu nhận kiến thức và tư duy phản biện; giao tiếp có hiệu quả; chẩn đoán, dự phòng, điều trị và duy trì sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.


Giá trị cốt lõi

  • Tận tâm và hiệp đồng;
  • Năng động và sáng tạo;
  • Chất lượng và hiệu quả;
  • Hội nhập và phát triển;

 

English

Từ khóa:
Top