HƯỚNG DẪN SV XEM TKB VÀ LỊCH THI TRÊN HIU-PORTAL
15/08/2017
Hướng dẫn SV xem TKB và lịch thi  trên Hiu-Portal

Vui lòng xem file hướng dẫn sau: 

HD SV XEM LICH HOC - LICH THI - SV UPWEB .pdf

Từ khóa:
Top